Portál pro vysokoškoláky | studium na VŠ

Slovník pojmů


Semestr

Publikoval(a):

Je základní jednotkou výuky na VŠ – je to “půlrok”. Předměty trvají většinou 1 semestr. Na konci semestru probíhají zkoušky a zápočty.


Spectabilis

Publikoval(a):

Oslovení děkana fakulty při slavnostním obřadu je “Spectabilis” (překlad z latiny – slovutný).


Rektor

Publikoval(a):

Osoba stojící v čele univerzity či vysoké školy.


Kvestor

Publikoval(a):

Řídí hospodaření a vnitřní správu veřejné vysoké školy a vystupuje jejím jménem v rozsahu stanoveném opatřením rektora. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Ve star. Římě nižší úředník přes hospodaření (quaestor).


Přednáška

Publikoval(a):

Způsob výuky hromadný, jde většinou o přednes (monolog) učitele, je vykládána spíše teoretická látka.


Diplomka, diplomová práce

Publikoval(a):

Je závěrečná práce kterou musí student vypracovat a obhájit před komisí, aby získal magisterský titul (Ing., Mgr.).


Rigorózní zkouška

Publikoval(a):

Zkouška vedoucí k získání doktorátu, např. Mgr.>>PhDr., v překladu znamená “přesný, přísný”.


Akademický senát

Publikoval(a):

Jeden z orgánů vysoké školy, skládá se zčásti z pedagogů a zčásti ze studentů. Zástupci jsou voleni na určité období.


Zápočet, zápich

Publikoval(a):

Způsob hodnocení předmětu (započteno, nezapočteno), hodnocení většinou na základě písemky.


Konzultačky, konzultace, konzultační hodiny

Publikoval(a):

Každý vysokoškolský vyučující má stanoveny během týdnu hodiny, kdy může student přijít a popovídat si např. o probírané látce.


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou
facebook