Portál pro vysokoškoláky | studium na VŠ

Zprávy


Vzdělávací projekt nejen se špičkovými politiky a právníky!

Publikoval(a):

Pro zájemce z řad studentů, čerstvých absolventů gymnázií a středních škol věnujících se společenskovědní problematice připravila vysoká škola CEVRO Institut již VI. ročník oblíbeného vzdělávacího projektu Letní akademie moderní politiky, práva a ekonomie. Kurz se bude konat ve dnech ve dnech 19. – 23. srpna 2013 v budově vysoké školy CEVRO Institut v Praze. Kromě základů ekonomie, politologie, sociologie a práva, se kterými je seznámí přední čeští odborníci, zúčastnění navštíví Parlament ČR. Stanou se také aktéry parlamentní simulace, která jim přiblíží proces vzniku zákona v Poslanecké sněmovně ČR. Neméně zajímavá bude také přednáška a plavba za historií Karlova mostu. Všichni ti, co se chtějí vzdělávat i o prázdninách, se mohou na Letní akademii přihlašovat prostřednictvím elektronické registrace do 4. července 2013.
Více informací včetně přihlášky naleznete na www.cevroinstitut.cz.


Tesťák.cz – nový portál, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky!

Publikoval(a):

Tesťák.cz – nový portál Nakladatelství Fragment, který vám pomůže s přípravou na přijímací zkoušky!

Nakladatelství Fragment představuje svůj nový projekt – portál Tesťák.cz! Všem, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia, nabízí Tesťák.cz pomocnou ruku při přípravě na přijímací zkoušky. Testy, rady, cvičení a nejen to – každý týden nové testy a navíc možnost srovnání s ostatními uživateli. S Tesťákem máte přijímačky v kapse – www.testak.cz!

Nový projekt Tesťák.cz je testovací on-line aplikace, která umožní připravit se na různé druhy zkoušek. Od října budou postupně zveřejňovány testy pro přípravu žáků 5. tříd ZŠ na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Páťáci si tak mohou nanečisto vyzkoušet, jak by obstáli v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu.
Celý článek »


Akademické tituly

Publikoval(a):
 • Bc. – bakalář (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ).
 • BcA. – bakalář umění (titul před jménem, udílený ve tří- až čtyřletém studiu VŠ uměleckého směru (např. výtvarné, hudební, divadelní apod)).
 • Ing. – inženýr (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém (magisterském či bakal. s následným navaz. mag. studiem) VŠ především ekonomického, technického, zemědělského, lesnického či vojenského zaměření).
 • MUDr. – doktor medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ lékařského směru).
 • MVDr. – doktor veterinární medicíny (titul před jménem, udílený v šestiletém studiu VŠ veterinárního zaměření).
 • MDDr. – doktor zubní medicíny (titul před jménem, udílený v pětiletém studiu VŠ se zaměřením na zubní lékařství).
 • Mgr. – magistr (titul před jménem, udílený v čtyř- až šestiletém studiu VŠ).
 • MgA. – magistr umění (titul před jménem, udílený ve čtyř- až šestiletém studiu VŠ uměleckého směru).
 • JUDr. – doktor práv (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
 • PhDr. – doktor filozofie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a společenskovědního směru (např. filozofie), pokud vykonají státní rigorózní zkoušku).
 • PhMr. – magistr farmacie (titul před jménem, udílený dříve v oboru farmacie).
 • RNDr. – doktor přírodních věd (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematic., fyzik., chemic., přírod.) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • PharmDr. – doktor farmacie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ farmaceutického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • ThLic. – licenciát teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického (náboženského) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • ThDr. – doktor teologie (titul před jménem, udílený magistrům po studiu VŠ teologického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku).
 • Ph.D. – doktor (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ (až po magisterském).
 • Th.D. – doktor teologie (titul za jménem, udílený absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru (až po magisterském)).
 • CSc. – kandidát věd (titul za jménem, udílený dříve).
 • DrSc. – doktor věd (titul za jménem, udílený dříve).
 • DSc. – doktor věd (titul za jménem, udílený nyní Akademií věd ČR významným vědcům).
 • PaedDr. – doktor pedagogiky (titul před jménem, udílený dříve absolventům pedagogických VŠ po složení příslušné zkoušky).
 • DiS. – diplomovaný specialista (titul za jménem, udílený po vystudování určitého oboru na vyšší odborné škole a obhájení diplomové práce).
 • Dr.h.c. – čestný doktor (titul za jménem, udílený za zásluhy o stát, vědu apod. většinou známým osobnostem v oboru).
 • akad. mal. – akademický malíř (titul před jménem, v oboru malířství).
 • akad. soch. – akademický sochař (titul před jménem, v oboru sochařství).
 • akad. arch. – akademický architekt (titul před jménem, v oboru architektury).
 • emer. prof. – emeritní profesor (čestný titul před jménem, udílený rektorem VŠ některým profesorům, kteří odešli do důchodu (již neučí) ale stále se chtějí podílet na vědecké práci fakulty).

Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou
facebook