Portál pro vysokoškoláky | studium na VŠ

Vysokoškoláci.eu

Spondeo ac policeor (lat.)

Publikoval(a):

“Zavazuji se a slibuji”. Formule slibu absolventa při promoci.


Studovna, knihovna

Publikoval(a):

Na školách bývají knihovny, v knihovnách bývají studovny. Je to místo kde si můžete půjčit knihu, příp. si prohlížet knihu či CD, kazety či jiné materiály, které jsou určeny k prezenčnímu studování.


Studium prezenční, denní studium

Publikoval(a):

Forma studia, kdy student dochází na VŠ pravidelně dle rozvrhu – pondělí až pátek. Na VŠ je nejčastější.


Studium kombinované, kombinovaná forma studia

Publikoval(a):

Forma studia, kdy student dochází na vybrané konzultace s vyučujícími v době víkendu či přilehlých dnů, část látky studuje samostatně doma. Tato forma je na VŠ poměrně běžná, a využívají ji hlavně lidé studující při zaměstnání.


Studium dálkové, distanční studium

Publikoval(a):

Forma studia, kdy student navštěvuje VŠ pouze zřídka, a to za účelem vykonání zkoušek či vyřízení administrativních záležitostí. Látku se učí samostatně doma. Jsou možné konzultace s vyučujícími osobně, někdy též přes e-mail, někdy jsou k dispozici materiály ke studiu v elektronické formě. Na VŠ se moc nevyskytuje. Častěji ji lze nalézt u VOŠ.


Studijní, referentka, studijní referentka

Publikoval(a):

Osoba, která se stará o řešení studijních záležitostí studentů a příslušné administrativy. Dá se u ní zjistit mnoho informací o studiu.


Studijní program, program

Publikoval(a):

Je obecné určení zaměření studia; existuje omezený počet studijních programů, jejich názvy a označení jsou jednotné pro celou republiku, fakulta musí své obory zařadit do některého z existujících studijních programů, pokud se žádný příliš nehodí, může navrhnout na vyšších místech vznik nového programu. Seznam téměř všech programů (“kmenové obory VŠ”) je na webu ministerstva školství.


Studijní obor, obor

Publikoval(a):

Podrobnější určení toho, co se studuje v rámci studijního programu – stanovuje ho vždy příslušná fakulta, určení názvu oboru je na ní; student pak píše do přihlášky obor, na který se hlásí a přihlášku adresuje dané fakultě.


Studijní (studentský) kruh

Publikoval(a):

Pojem pro menší skupinu studentů školy, kteří studují stejné předměty a tvoří tak stálou skupinu – podobně jako třída na střední škole.


Studentský klub, akademický klub

Publikoval(a):

Místo na posezení či setkání studentů v areálu školy, je zde většinou též možnost osvěžení či občerstvení.


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou
facebook