Portál pro vysokoškoláky | studium na VŠ

Vysokoškoláci.eu

Státní zkouška z jazyka

Publikoval(a):

Tuto státní zkoušku pořádají státní jazykové školy, někde je součástí univerzitního studia. Některé školy nabízejí předměty, které mají k podobným zkouškám z jazyka studenty připravit.


Státní zkouška, státnice

Publikoval(a):

Jde o vrcholnou zkoušku na vysoké škole – jedná se o souhrnou zkoušku ze studované hlavní, příp. vedlejší specializace či povinnou zkoušku na studované škole. Složení státních zkoušek je jednou z podmínek získání titulu a dokončení studia.


Skriptárna, antík, prodejna skript a literatury

Publikoval(a):

Na půdě vysoké školy bývá většinou prodejna skript. Některá vydává vysoká škola. Některé školy mají i prodejny odborné literatury z jiných nakladatelství. Dále může být někde poblíž antikvariát, kde je možné koupit/prodat použitá skripta.


Rok, akademický rok, ročník, jahr [čti jáár]

Publikoval(a):

Trvá od začátku výuky v září či říjnu do konce výuky v květnu či červnu (příp. až do září). Např. akademický rok 2004/2005. Ročník je pořadí roků, po které už student na dané VŠ studuje. Jahr (z němčiny) je synonymum ročníku. Skládá se ze dvou semestrů.


Přihlašování do školní počítačové sítě

Publikoval(a):

Studenti na vysoké škole se k počítačům většinou přihlašují svým uživatelským jménem a heslem. Mají pak např. přístup k internetu a k některým aplikacím.


Promotor

Publikoval(a):

Vysokoškolský hodnostář provádějící promoci.


Promoce

Publikoval(a):

Slavnostní akt udělení akademického nebo vědeckého titulu nebo hodnosti při zakončení studia na vysoké škole.


Prorektor

Publikoval(a):

Osoba, která se stará o určitou oblast v rámci vysoké školy, podléhá rektorovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován. Nejčastěji: prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, pro vědu a výzkum, pro zahraniční styky a vztahy k veřejnosti.


Profesor, Prof.

Publikoval(a):

Nejvyšší akademický titul, udílí se zasloužilým osobnostem v daném oboru, většinou s bohatou publikační a pedagogickou činností. Jmenuje prezident republiky.


Proděkan

Publikoval(a):

Osoba, která se stará o určitou oblast v rámci fakulty, podléhá děkanovi, zastupuje ho v dané oblasti a je jím jmenován. Nejčastěji: proděkan pro pedagogiku, pro vědu, pro zahraniční styky.


Přihlásit se

Staň se redaktorem / redaktorkou

Přispěvatel-ka » Zaregistruj se » Vkládej články

Líbí se Vám zaměření těchto stránek a obsahové téma je Vám blízké? Napište několik řádek textu. Rádi zveřejníme Vaše praktické zkušenosti, aj. » Staň se redaktorem / redaktorkou
facebook